Tananger NY.PNG

MYE Å GLEDE SEG TIL!

Eiendomsprosjekter i regi av Madla Handelslag
MYE Å GLEDE SEG TIL

Eiendomsprosjekter

I over hundre år har Madla Handelslag ligget sentralt plassert i Madlakrossen og «betjent» Madla bydel sine innbyggere med varer innenfor dagligvare, bygg- og jernvare. Etter hvert som bydelen har utviklet seg, har butikkene til Madla Handelslag gjort det samme.

Vi i Madla Handelslag er levende opptatt av å følge utviklingen i samfunnet og være den foretrukne aktøren innen for både dagligvare, bygge- og jernvare. Derfor har vi flere utviklings- og bygge-prosjekter som vi mener er fremtidsrettet og gjør oss i stand til at vi i fremtiden kan utvikle oss i samme takt som nærområdet. Siden vi er eiet av våre medlemmer er det viktig for oss at medlemmene er orientert om hvilke prosjekter vi jobber med.

10-MINUTTERS BYEN - ETT NYTT HANDELSSENTRUM

Madlavest

Visjonen om 10-minuttersbyen har vært utgangspunktet for planleggingen av Madlavest. Det bygger på et nærhetsprinsipp hvor det er kort gåavstand fra boligen til de fleste daglige gjøremål, som skole, barnehage, kollektiv, nærbutikk, handel, service, rekreasjon, lek- og aktivitetsområder. 
 
Madla Handelslag har eierinteresser i de mest sentrale områdene i denne nye «byen» og har som mål å åpne ny dagligvare her så raskt som mulig.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
 
1/1
BUTIKK, BEDRIFT OG BUSINESS

Tananger Sentrum

Tananger Sentrum er et marked som Coop ikke er tilstede i dag. Vi ser at vi har mange kunder fra Tananger og flere har etterspurt en butikk fra oss i dette området. Med bakgrunn i dette fremmer vi nå en regulering som kan gjøre det mulig å åpne en dagligvarebutikk i sentrum av Tananger.
Selve bygget har også muligheter for noen flere butikker/spisesteder og kontor/helserelaterte aktiviteter.
 

Følg utviklingen på våre prosjekter!

Denne siden vil bli jevnlig oppdatert med ny informasjon om våre prosjekter etter hvert som dette foreligger. Du bør sjekke innom her med jevne mellomrom dersom du ønsker å følge utviklingen på våre prosjekter.